Werkwijze

Individuele begeleiding

In een intakegesprek verhelderen we samen de vraag waarmee je gekomen bent. Door vanuit verschillende perspectieven naar de vraag te kijken, ontrafelen we die tot een werkvraag. Vervolgens wordt er samen gekeken naar een gepaste werkvorm, de duur en kosten van het traject.

Ter ondersteuning van het proces kan er gebruik gemaakt worden van diverse werkvormen. Er wordt onder andere gewerkt met: probleemverkenning en verheldering middels dynamische oordeelsvorming, opvoedstijlen, 4-velden gesprek en het waarnemingsverslag.

Voorop staat de oplossingsgerichte manier van werken met een op maat gesneden advies. Je kunt er thuis direct mee aan de slag.

Oudercursus

Door je vraag mee te nemen naar een oudercursus ontstaat er een dynamiek van samen leren en uitwisselen van ervaringen met andere ouders die met eenzelfde soort vraag leven. Dit werkt ondersteunend, relativerend en motiverend. Zie voor het cursusaanbod onder scholing voor ouders.