Vergoedingen en tarieven 2019


Kinderfysiotherapie

Je kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.

Indien we een contract hebben met de zorgverzekeraar van jouw kind declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen vergoed. Daarna vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de afgesloten aanvullende zorgpolis. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden

Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen als de aandoening voorkomt op de zogenaamde chronische lijst. Een verwijzing van een medisch specialist is hierbij noodzakelijk.

De vergoeding voor kinderfysiotherapie valt NIET onder het verplicht eigen risico.

Onderstaande tarieven gelden als:

 • we geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar waarbij je kind verzekerd. Voor 2019 zijn dat Caresq (inclusief Promovendum, National Academic, Besured en Aevitae), CZ (inclusief CZdirect.nl, OHRA, Delta Lloyd), De Friesland, Eno (inclusief Salland, Hollandzorg en Salland ZorgDirect), Menzis (inclusief Anderzorg, PMA, Azivo en Hema), Zorg en Zekerheid
 • de interventie niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt (telefonisch overleg/consult, consult via Skype of FaceTime, overleg of observatie op een andere locatie dan de praktijk of thuis, bijvoorbeeld school of kinderdagverblijf)
 • geen (aanvullende) verzekering is afgesloten en/of het vergoedingsmaximum is overschreden
 • een gemaakte afspraak niet wordt nagekomen. Deze kunnen wij NIET bij de zorgverzekering declareren. De nota voor een niet nagekomen afspraak wordt niet door de verzekeraar vergoed en is dan ook voor eigen rekening. Voor de voorwaarden rondom het afzeggen en verzetten van gemaakte afspraken verwijzen wij naar de informatie in de ‘huisregels’ en het ‘toestemmings- en informatieformulier’ die je per mail bij de afspraakbevestiging toegezonden hebt gekregen.
 • Telefonisch kennismakingsgesprek (20 minuten): gratis
 • Screening: € 15,-
 • Screening aan huis/op andere locatie: € 27,50
 • Interventie in de praktijk (per 30 minuten): € 50,-
 • Interventie aan huis/op andere locatie (per 30 minuten): € 75,00
 • Overleg/oudergesprek in de praktijk (per 30 minuten): € 50,-
 • Overleg/oudergesprek op andere locatie (per 30 minuten): € 75,00
 • Schriftelijke rapportage: € 50,-
 • Telefonisch overleg of consult via Skype of FaceTime (per 10 minuten): € 15,-

Over bovengenoemde bedragen wordt geen BTW berekend.
De gehanteerde tijden zijn inclusief voorbereidings- en administratietijd.

 • Eigen bijdrage gecombineerde kind- en ouderintake bij langdurige pijn – en vermoeidheidsklachten (parallelle sessies van elk 55 minuten): € 150,-

 Over dit bedrag wordt BTW berekend.

Kinder- en jongerencoaching

 • Telefonisch kennismakingsgesprek (20 minuten): gratis
 • Individuele coaching (per 30 minuten): € 45,-
 • Telefonisch overleg of consult (per 10 minuten) € 15,-
 • Aan huis of andere locatie: kilometervergoeding en reistijd worden in rekening gebracht

Ouderschapscoaching

 • Telefonisch kennismakingsgesprek (20 minuten): gratis
 • Individuele coaching (per 30 minuten) € 45,-
 • Ouderpaar (60 minuten) € 110,-
 • Coaching vanuit de werkgever (60 minuten): € 110,-
 • Telefonisch overleg of consult (per 10 minuten) € 15,-
 • Aan huis of andere locatie: kilometervergoeding en reistijd worden in rekening gebracht

De vermelde bedragen voor coaching zijn exclusief BTW.
De gehanteerde tijden zijn inclusief voorbereidings- en administratietijd.

Massages

 • Massage voor baby’s, kinderen en jongeren (25 minuten) € 40,-
 • Baby- of kindermassage-workshop voor ouder en kind (55 minuten) € 80,-
  Op een ontspannen manier je baby of kind leren masseren

De massages vallen niet onder kinderfysiotherapie en de vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Groepstrainingen

  • Uit je hoofd in je lijf voor  7-9 en 10-12 jaar (6 trainingen van 60 minuten): € 175,-
   (minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers)
   Inclusief oudertraining tijdens de eerste en zesde kindertraining
  • Uit je hoofd in je lijf voor ouder dan 13 jaar (6 trainingen van 60 minuten): € 150,-
   (minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers)
   Geen oudertraining inbegrepen
  • Uit je hoofd in je lijf voor 4-6 jarigen en hun ouders (3 trainingen van 60 min): € 90,-(minimaal 3 en maximaal 5 deelnemers)

 

Over bovengenoemde bedragen wordt geen BTW berekend.