Vergoedingen en tarieven 2018

 

Kinderfysiotherapie

Je kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht. We hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien we een contract hebben declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Vanuit de basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen vergoed. Daarna vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de afgesloten aanvullende zorgpolis. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen als de aandoening voorkomt op de zogenaamde chronische lijst. Een verwijzing van een medisch specialist is hierbij noodzakelijk. De vergoeding voor kinderfysiotherapie valt NIET onder het verplicht eigen risico.

Onderstaande tarieven gelden als:

 • we geen contract hebben afgesloten met de zorgverzekeraar waarbij je kind verzekerd. Voor 2018 hebben we GEEN contract afgesloten met Menzis.
 • de interventie niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt (telefonisch overleg/consult, consult via Skype of FaceTime, overleg of observatie op een andere locatie dan de praktijk of thuis, bijvoorbeeld school of kinderdagverblijf)
 • geen (aanvullende) verzekering is afgesloten en/of het vergoedingsmaximum is overschreden
 • een gemaakte afspraak niet wordt nagekomen. Deze kunnen wij NIET bij de zorgverzekering declareren. De nota voor een niet nagekomen afspraak wordt niet door de verzekeraar vergoed en is dan ook voor eigen rekening. Voor de voorwaarden rondom het afzeggen en verzetten van gemaakte afspraken verwijzen wij naar de informatie in de ‘huisregels’ en het ‘toestemmings- en informatieformulier’ die je per mail bij de afspraakbevestiging toegezonden hebt gekregen.
 • Screening: € 15,-
 • Screening aan huis/op andere locatie: € 27,50
 • Interventie in de praktijk (per 30 minuten): € 45,-
 • Interventie aan huis/op andere locatie (per 30 minuten): € 57,50
 • Overleg/oudergesprek in de praktijk (per 30 minuten): € 45,-
 • Overleg/oudergesprek op andere locatie (per 30 minuten): € 57,50
 • Schriftelijke rapportage: € 45,-
 • Telefonisch overleg of consult via Skype of FaceTime (per 10 minuten): € 10,-

Over bovengenoemde bedragen wordt geen BTW berekend.
De gehanteerde tijden zijn inclusief voorbereidings- en administratietijd.

 • Eigen bijdrage gecombineerde kind- en ouderintake bij langdurige pijn – en vermoeidheidsklachten (parallelle sessies van elk 55 minuten): €  150,00

Over dit bedrag wordt BTW berekend.

Kinder- en jongerencoaching

 • Kennismakingsgesprek (20 minuten): gratis
 • Individuele coaching (60 minuten): €  80,00
 • Telefonisch overleg of consult (per 10 minuten) €  10,00
 • Aan huis of andere locatie: kilometervergoeding en reistijd worden in rekening gebracht

Ouderschapscoaching

 • Kennismakingsgesprek (20 minuten): gratis
 • Individuele coaching (60 minuten) €  80,00
 • Ouderpaar (60 minuten) € 100,00
 • Coaching vanuit de werkgever (60 minuten): € 100,00
 • Telefonisch overleg of consult (per 10 minuten) €  10,00
 • Aan huis of andere locatie: kilometervergoeding en reistijd worden in rekening gebracht

De bedragen voor coaching zijn exclusief BTW.
De gehanteerde tijden zijn inclusief voorbereidings- en administratietijd.

Massages

 • Massage voor baby’s, kinderen en jongeren (25 minuten) €  30,00
 • Massage-cadeaubon €  30,00
 • 5-rittenkaart massage € 140,00
 • 10-rittenkaart massage € 275,00
 • Baby- of kindermassage-workshop voor ouder en kind (55 minuten) €  60,00
  Op een ontspannen manier je baby of kind leren masseren

De massages vallen niet onder kinderfysiotherapie en zijn exclusief BTW.

Groepstrainingen

 • Uit je hoofd in je lijf (6 trainingen van 60 minuten): € 150,-
  (minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers, inclusief oudertraining tijdens de eerste en zesde kindertraining)

Over bovengenoemde bedrag wordt geen BTW berekend.