Overige informatie

 

Lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK).
Lid van Netwerk Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (NOLK).
Lid van de Beroepsorganisatie voor Biografiewerk.

Geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) en het BIG-register.

Aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommisie Fysiotherapie. Informatie over de klachtenprocedure is te lezen op de Fysiotherapeut.

Werkend met de Meldcode Huiselijk geweld & Kindermishandeling.
Aangesloten bij de Verwijsindex Risicojongeren (VIR).

Continue kwaliteitsbepaling door klanttevredenheidsonderzoek met behulp van de CQ-index fysiotherapie.

KvK 69337489

NL94 INGB 0006 4082 82