Vergoedingen en tarieven

Ook zonder verwijzing

Je kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.

Vergoeding door zorgverzekeraars

We hebben met een deel van de zorgverzekeraars een contract afgesloten. Indien we een contract hebben declareren we rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.
Vanuit de basisverzekering worden maximaal 18 behandelingen vergoed.
Daarna vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. De mate van vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is afhankelijk van de afgesloten aanvullende zorgpolis. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen vergoed krijgen als de aandoening voorkomt op de zogenaamde chronische lijst. Een verwijzing van een medisch specialist is hierbij noodzakelijk.
De vergoeding voor kinderfysiotherapie valt NIET onder het verplicht eigen risico.

Tarievenlijst kinderfysiotherapie

De tarieven voor 2019 vind je onder Vergoedingen en tarieven 2019.

Afspraken afzeggen of verzetten

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verzet.
Voor afspraken op maandag geldt dat deze tot vrijdag 18.00 uur kosteloos kunnen worden afgezegd of verzet.
Voor niet nagekomen afspraken wordt 100% van het tarief van de geplande interventie in rekening gebracht.
De nota voor niet nagekomen afspraken wordt aan de ouders gestuurd. Een niet nagekomen afspraak wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed!