Zindelijkheidstraining

Zindelijkheidsproblemen

Voor kinderen is het heel belangrijk om zindelijk te zijn en zelf controle te hebben over hun blaas en darmen. Problemen met plassen en poepen komen bij kinderen vaker voor dan gedacht.

Kinderen die in hun broek plassen of poepen schamen zich daar vaak voor. Ze doen of er niets aan de hand is of proberen het te verdoezelen. Ze voelen zich onzeker. Het kan zijn, dat ze ermee gepest worden en soms durven ze niet uit logeren of op kamp.

Van ouders horen we terug, dat ze het lastig vinden om te gaan met het niet zindelijk zijn van hun kind. Onbegrip en gevoelens van machteloosheid bij ouder en/of kind kunnen de onderlinge relatie op een vervelende manier beïnvloeden. Het wordt een beladen onderwerp, waar niet gemakkelijk over gesproken wordt.

Signalen

Signalen die erop wijzen dat het zindelijk worden niet vanzelf gaat zijn:

  • Broekplassen (bij kinderen vanaf 4 jaar)
  • Regelmatig terugkerende blaasontstekingen
  • Bedplassen (bij kinderen vanaf 6 jaar)
  • Vieze broeken (“vegen”)
  • Obstipatie (verstopping)
  • Buikpijn als gevolg van obstipatie

Als je kind hier last van heeft, is het belangrijk om met je kind naar de huisarts te gaan. Deze kan eventueel doorverwijzen naar een kinderfysiotherapeut die zich, net als wij, gespecialiseerd heeft in zindelijkheidstraining. Je kunt als ouder ook direct contact met ons opnemen.

Oudergesprek

De eerste keer bestaat uit een oudergesprek. Je kunt aangeven wat er speelt en waar je als ouder tegenaan loopt. We bespreken de vooraf ingevulde vragenlijsten. Zo kunnen we een eerste analyse maken van wat er aan de hand zou kunnen zijn. We bespreken de mogelijke opties, hoe dit verder uitgezocht kan worden en wat het plan van aanpak is.
Het is belangrijk dat je als ouder op de hoogte bent van wat er in de begeleiding gebeurt en wat daarbij van jou als ouder verwacht wordt.

Observatie en onderzoek

Samen met jou en je kind onderzoeken we waar de problemen vandaan komen. Bij jongere kinderen gebeurt dit spelenderwijs. Bij oudere kinderen vindt ook een gesprek plaats om erachter te komen hoe zij een en ander ervaren, hoe ze ermee omgaan en wat ze willen leren.
Omdat blaas en darmen inwendige organen zijn en zindelijkheidsproblemen ook een medische oorzaak kunnen hebben, vindt ook altijd overleg met de huisarts plaats.

Begeleiding

De begeleiding wordt afgestemd op de leeftijd van het kind.
Bij jongere kinderen wordt met behulp van boekjes informatie gegeven over plassen en poepen, wordt ze spelenderwijs geleerd hoe ze op het toilet moeten zitten en wordt het juiste toiletgedrag gestimuleerd. Indien nodig komen ook ontspanning, lichaamsbesef, ademhaling en bekkenbodemgevoel op speelse wijze aan bod.
Bij oudere kinderen wordt met behulp van boeken en spelmateriaal uitgelegd hoe de plas- en poepfabriek werken, wat er in hun fabriek aan de hand is, wat nodig is om alles (weer) goed te laten werken en wat er daarbij van hen verwacht wordt. Ook worden oefeningen en tips doorgenomen voor thuis. Je kind heeft een actieve rol in de zindelijkheidstraining. Jouw rol als ouder is ondersteunend en coachend.