Schrijftraining

Schrijfproblemen

Schrijven is een complexe vaardigheid. Om goed mee te komen op school is duidelijk en vlot schrijven van belang. Dat is niet voor elk kind even gemakkelijk.

Soms is het handschrift niet goed leesbaar, of krijgt je kind de opdracht niet binnen de gestelde tijd af. Vaak vertellen kinderen dat ze het idee hebben, dat het nooit goed is wat ze doen: “Heb ik mijn werk op tijd af, wordt het fout gerekend omdat het niet goed te lezen is”. “Doe ik mijn best om netjes te schrijven, moet ik tijdens de vrijekeuzetijd mijn werk afmaken, omdat ik niet op tijd klaar ben.”

Soms gaat het schrijven zo moeizaam, dat je kind er boos en verdrietig van wordt, of zo gefrustreerd raakt, dat het niet meer wil schrijven.

Schrijfproblemen kunnen op zichzelf staan, maar ook voorkomen bij kinderen, die problemen hebben met spellen en lezen. Het maken van een leesbaar dictee wordt dan een haast onmogelijke opgave.

En, ondanks het feit dat kinderen steeds meer met een toetsenbord werken, blijft het even snel opschrijven van een leesbare boodschap een belangrijke vaardigheid.

Signalen

Als een of meerdere van onderstaande signalen herkenbaar zijn, kan schrijftraining uitkomst bieden:

  • Een onjuiste pengreep
  • Schrijfkramp
  • Een slecht leesbaar handschrift
  • Pijn tijdens of direct na het schrijven
  • Een traag schrijftempo

Observatie en onderzoek

De eerste keer brengen we in kaart wat er speelt bij het schrijven. Samen met je kind bekijken we de meegebrachte schoolschriften. Dit maakt het praten over wat je kind lastig vindt aan het schrijven gemakkelijker en geeft ons een beeld van het schrijven bij de verschillende schoolvakken. Daarna observeren we het schrijven. We kijken of de voorwaarden voor het schrijven voldoende aanwezig zijn. Zo observeren we de zithouding en de pengreep. Als het nodig is breiden we het onderzoek uit. Dan onderzoeken we bijvoorbeeld de bewegelijkheid van de gewrichten, de kracht van de spieren en/of de samenwerking tussen de ogen en de handen.

Begeleiding

Na observatie en onderzoek koppelen we onze bevindingen terug. Soms is advies over passend schrijfmateriaal voldoende, soms is behandeling nodig. Samen met jou en je kind bespreken we wat de doelen zijn en hoe de begeleiding eruit gaat zien. Tijdens de sessies in de praktijk oefenen we bijvoorbeeld de schrijfvoorwaarden als spierkracht, samenwerking tussen ogen en handen of het maken van een vloeiende beweging op papier. Ook geven we adviezen over passend schrijfmateriaal en de houding tijdens het schrijven. Naast de tips krijgt je kind ook oefeningen om thuis te doen.

Desgewenst stemmen de aanpak af met de leerkracht, zodat hetgeen geleerd of geadviseerd wordt, ook in de klas kan worden toegepast.