Complexe problematiek

Meer dan alleen een beweegprobleem

Als ouder kun je ervaren dat je kind naast motorische problemen ook kampt met een gebrek aan zelfvertrouwen of faalangst. Ook kan het zijn dat je kind gepest wordt omdat het motorisch niet mee kan komen met klasgenootjes of nog niet zindelijk is. Het schrijven kan zo moeizaam gaan dat je kind er boos en verdrietig van wordt.

Als je kind bekend is met een bepaalde diagnose, bijvoorbeeld een stoornis in het autistische spectrum, ADHD of DCD kun je als ouder merken dat de motorische problemen om een specifieke aanpak vragen.

Signalen

Als een of meerdere van onderstaande signalen herkenbaar zijn in combinatie met motorische problemen, kan onze aanpak uitkomst bieden:

  • Faalangst, weinig zelfvertrouwen
  • Niet stil kunnen zitten, bewegingsonrust
  • Gedragsproblemen
  • Concentratieproblemen
  • Angst om te bewegen en te sporten

Observatie en onderzoek

Tijdens het intakegesprek, observatie en onderzoek van het bewegen en de motorische vaardigheden brengen we alle factoren die mee kunnen spelen in kaart. Op deze wijze ontstaat een breder beeld van je kind.

Begeleiding

Na observatie en onderzoek koppelen we onze bevindingen terug. Soms is advies voldoende. Soms is begeleiding nodig. Samen met jou en je kind bespreken we wat de doelen zijn en hoe de begeleiding eruit gaat zien.

Tijdens de sessies in de praktijk doen we oefeningen en spelletjes zodat je kind gericht kan trainen wat het wil leren of wil kunnen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de voorwaarden die voor jouw kind nodig zijn om activiteiten zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Uitgangspunt zijn de kwaliteiten die je kind heeft. Die kunnen dat wat nog niet lukt op een positieve manier ondersteunen.

We geven tips over oefeningen, spelletjes en spelmateriaal. Ook geven we adviezen over wat jou kind helpt om een activiteit wel aan te gaan en/of een taakje zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren.

Desgewenst stemmen we de aanpak af met de school, zodat hetgeen geleerd of geadviseerd wordt, ook in de klas kan worden toegepast.