Babyfysiotherapie

Signalen

Binnen onze praktijk zien we zeer jonge kinderen waarbij sprake is van:

  • Voorkeurshouding
  • Scheef en/of afgeplat hoofd
  • Overstrekken
  • Veel huilen/onrust
  • Trage of anders verlopende motorische ontwikkeling met (nog) onbekende oorzaak
  • Aangeboren aandoeningen waardoor de motorische ontwikkeling traag of anders verloopt

Vaak worden baby’s naar ons doorverwezen door de arts van het consultatiebureau of de kinderarts. Je kunt ook zelf en zonder verwijzing contact met ons opnemen als je vragen hebt.

Intake, observatie en onderzoek

Bij baby’s komen we meestal thuis. We kunnen daardoor de begeleiding gemakkelijker afstemmen op de thuissituatie.
Na een intakegesprek observeren we je kind en doen we, zo nodig, verder onderzoek. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de bewegelijkheid van de gewrichten, de kracht van de spieren of de motorische ontwikkeling van je kind. We kunnen dan beoordelen of die ontwikkeling past bij de leeftijd.
Als je kind veel huilt of onrustig is, bekijken we wat hiervan de oorzaken zouden kunnen zijn.
Als er signalen zijn voor een medische oorzaak, bijvoorbeeld reflux, dan verwijzen we door voor verder onderzoek.

Begeleiding

Na observatie en onderzoek koppelen we onze bevindingen terug. Soms is advies of voorlichting voldoende, soms is behandeling nodig. Samen bespreken we hoe de behandeling er uit gaat zien.
We geven je praktische adviezen en oefeningen, waarmee je binnen de dagelijkse verzorging zelf het bewegen van je kindje kunt stimuleren.
Ook geven we speladviezen, waarmee je zelf op een speelse manier de motorische mogelijkheden van je kindje kunt uitbreiden.

Bij kinderen die veel huilen of onrustig zijn gaan we aan de slag met zaken die rust brengen. We leren je de signalen die je kind afgeeft te herkennen, zodat je hierop kunt anticiperen en onrust en huilen voor kunt zijn.

Ervaringen

“Door alle praktische tips hebben we zelf een actieve rol kunnen spelen in het doorbreken van zijn voorkeurshouding.”