Dreumes en peuter

Bewegen, spelen, ontdekken, ontwikkelen

Bewegen is voor dreumesen en peuters ontzettend belangrijk. Vaak is het vermakelijk om te zien hoe je kind bewegingen en handelingen van volwassenen imiteert. Ook is het opvallend dat in deze leeftijdsfase bewegingen en handelingen eindeloos worden herhaald (“Nog een keer?!”) en je kind zoveel mogelijk zelf wil doen (“Nee! Selluf doen!”).

Hierdoor ontdekt je kind zijn eigen mogelijkheden, groeit het zelfvertrouwen en wordt je peuter steeds zelfstandiger. Door te bewegen leert je peuter wat onder, boven, voor en achter is en kan het zich deze begrippen eigen maken. Door al spelend te bewegen en al bewegend te spelen maakt je peuter contact met andere kinderen en leren ze om samen te spelen.

Kinderfysiotherapie bij dreumesen en peuters?

Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling als vanzelf. Soms merk je als ouder dat het je kind veel moeite kost of dat bepaalde vaardigheden nog helemaal niet lukken. Zo kan je kind:

  • Veel struikelen en vallen in vergelijking met leeftijdsgenootjes
  • Moeite hebben met vaardigheden als lopen, rennen, klimmen en klauteren
  • Voorzichtig en angstig zijn met bewegen en motorische uitdagingen uit de weg gaan
  • Pijn hebben bij bewegen
  • Een afwijkende stand van voeten en/of benen hebben

In al deze gevallen kun je met je vragen, ook zonder verwijzing, bij ons terecht.

Intake, observatie en onderzoek

Na een intakegesprek observeren en onderzoeken we je kind spelenderwijs. We kijken wat je kind kan en waar het moeite mee heeft en hoe je kind speelt en beweegt. Indien nodig doen we verder onderzoek naar bijvoorbeeld de bewegelijkheid van de gewrichten, de kracht van de spieren of de motorische ontwikkeling van je kind.

Begeleiding

Soms is advies of voorlichting voldoende, soms is behandeling nodig. Samen maken we een plan van aanpak.

Tijdens de sessies in de praktijk oefenen we spelenderwijs met je kind zodat het zich nieuwe vaardigheden eigen kan maken.
We geven je praktische adviezen en oefeningen die aansluiten bij de belevingswereld van je kind. Daarmee kun je als ouder thuis zelf het bewegen en spelen van je kind stimuleren en zo zijn of haar motorische mogelijkheden vergroten.