Kinderfysiotherapie

Als bewegen niet vanzelf gaat

Meestal ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek vanzelf. Sommige kinderen ontwikkelen zich om verschillende redenen langzamer, of op een andere manier dan gebruikelijk. Ze kunnen dan belemmerd worden in hun verdere ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen.

Bij vragen over het bewegen van je kind

Als ouder kun je vragen hebben over de manier waarop je kind beweegt. Is die manier van lopen normaal? Hoe komt het, dat hij zo houterig beweegt? Ook kan het je opvallen, dat je kind niet vanzelf zindelijk wordt, of bijvoorbeeld moeite heeft met schrijven, niet hard kan rennen, of pijn heeft tijdens het sporten. Je kunt je zorgen maken, omdat je kind al langere tijd zo moe is dat naar school gaan, afspreken met vrienden en sporten een grote opgave is.

Inzicht en oplossingen

We observeren en onderzoeken het bewegen van je kind op een manier die past bij de leeftijd. We proberen alle zaken die samenhangen met de hulpvraag in kaart te brengen. Zo ontstaat inzicht in wat er speelt en wat de mogelijke oplossingen zijn. Daarna bepalen we samen het plan van aanpak.

Als begeleiding nodig is, helpen we je kind bij het aanleren van lichaamshoudingen, bewegingen en vaardigheden, of bij het leren omgaan met beperkte mogelijkheden. We geven praktische adviezen om de ontwikkeling van je kind spelenderwijs te kunnen stimuleren. Zo nodig lenen we hiervoor speelgoed of hulpmiddelen uit. We overleggen met leidsters van het kinderdagverblijf of de (sport)leerkracht, zodat de adviezen ook in het dagelijks leven van je kind kunnen worden toegepast.

Met en zonder verwijzing

Je kunt zowel met als zonder verwijzing van een arts bij ons terecht.