klanttevredenheidsenquetes en privacybescherming

Op 25 mei 2018 is de AVG wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Dit betekent dat de regelgeving rondom het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens nu bij wet is vastgelegd.

Door de intreding van de AVG is ons duidelijk geworden dat het onafhankelijke bureau dat voor ons de klanttevredenheidsenquêtes uitzet meer gegevens uit onze elektronische dossiers filtert dan waar wij van op de hoogte waren. Inmiddels is via onze beroepsvereniging bekend geworden dat deze gegevens volgens de huidige wet- en regelgeving uit de dossiers meegenomen mogen worden.

De gegevens die uit onze elektronische dossiers worden gefilterd zijn: geboortejaar, geslacht, achternaam, emailadres, akkoord gebruik email, UZOVI Zorgverzekeraar, AGB Fysiotherapeut, AGB Praktijk, datum start behandeling, datum einde behandeling, aantal behandelingen, diagnosebehandelcode (indicatie/klacht).

Voor zover wij weten worden deze gegevens geanonimiseerd, waardoor ze niet meer te herleiden zijn tot één persoon. Echter, wat dit bureau precies met deze gegevens doet is nog onduidelijk.

Wij, en collega (kinder)fysiotherapeuten, hebben bij herhaling aan dit bureau gevraagd wat er met deze gegevens gebeurt en of deze gegevens ook doorgespeeld worden aan andere partijen dan de zorgverzekeraars, maar tot op heden hebben wij daar nog geen antwoord op.

Wij vinden het heel vervelend dat wij je tot 25 mei niet volledig en juist hebben kunnen informeren over welke gegevens er mee gingen op het moment dat wij in het dossier aangaven dat je akkoord gaf voor deelname aan de enquête.

Nu we dit wel weten zitten we in een spagaat. Enerzijds zijn we door de zorgverzekeraar verplicht de enquêtes uit te zetten. Door het niet uitzetten van de enquêtes lopen we het risico, eventueel met terugwerkende kracht, gekort te worden op onze tarieven. Anderzijds zijn we ook gebonden aan de AVG en worstelen we met de enquêtes zo lang niet duidelijk is wat er met de meegestuurde gegevens gebeurt, aan welke partijen deze gegevens worden doorgespeeld en hoe dit juridisch zit. Het gaat bovendien om gegevens die jij in vertrouwen met ons gedeeld hebt ten behoeve van onze kinderfysiotherapeutische zorg voor jouw kind.

We ontvangen heel graag per mail een antwoord op de vraag of je, na het lezen van bovenstaande informatie, nog steeds toestemming geeft voor het sturen van een uitnodiging voor de enquête of dat je de eerder gegeven toestemming intrekt. Wij zullen deze reactie in het dossier van je kind bewaren.

Als je al een uitnodiging hebt ontvangen voelt deze informatie mogelijk als mosterd na de maaltijd. Wij hebben echter van de meeste zorgverzekeraars het bericht gekregen dat zij geen bezwaren zien om de enquêtes uit te zetten en ons daarom aan onze verplichtingen zullen houden.

Het zou ons een steun in de rug zijn als je bij jouw zorgverzekeraar ook jouw ongenoegen kenbaar zou maken en zou melden dat ook jij niet akkoord gaat met het verzamelen van allerlei gegevens die niets met jouw klanttevredenheid te maken hebben en waarvan niet duidelijk is wat er precies mee gebeurt.