Update contracten zorgverzekeraars 2017

De afgelopen weken zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met het doorspitten van alle contracten van de zorgverzekeraars voor 2017.

Zoals jullie hebben kunnen horen en zien in de media en lezen op onze website, Facebookpagina en in de nieuwsbrief over de behandelindex is er veel te doen rondom deze contracten.

De eisen die zorgverzekeraars stellen op gebied van praktijkinrichting, inventaris, administratie, automatisering en onze manier van werken zijn de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Het tarief dat wij als zorgverlener krijgen is dat echter niet. Sterker nog, een aantal zorgverzekeraars heeft het tarief voor 2017 zonder opgaaf van reden verlaagd. Daarbij komt dat de tarieven die wij betaald krijgen verschillen per zorgverzekeraar. Het verschil tussen het hoogste en laagste tarief voor eenzelfde behandelsessie bedraagt inmiddels zo’n 20%. Dit is niet uit te leggen. Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij elke sessie weer de kwaliteit leveren waar wij voor staan, ongeacht bij welke zorgverzekeraar je kind verzekerd is en welk tarief daar aan hangt.

Ook worden wij afgerekend op ondoorzichtige behandelgemiddelden en niet-realistische omzetplafonds die voor ons verstrekkende financiële consequenties hebben en niets te maken hebben met de kwaliteit van de door ons geleverde zorg.

Wij zijn nu op een punt beland dat de kosten die wij moeten maken om aan de, steeds vaker niet-realistische, eisen te kunnen voldoen en de kwaliteit van zorg waar wij ons elke dag weer voor inzetten in geen verhouding meer staan tot wat daar als vergoeding tegenover staat.

Voor 2017 hebben we met de zorgverzekeraars Menzis (waaronder ook Anderzorg, HEMA en PMA vallen) en Zorg en Zekerheid geen contract afgesloten. Met zorgverzekeraar CZ (waaronder ook Ohra en Delta Lloyd vallen) zijn wij nog in onderhandeling.

Indien je kind verzekerd is bij Menzis of Zorg en Zekerheid dan krijg je vanaf 1 januari 2017 een factuur. Deze moet je eerst zelf betalen en kun je daarna bij je zorgverzekeraar indienen. Je krijgt dan een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgpolis.

In je zorgpolis kun je zien wat je vergoed krijgt. Belangrijk is om te bekijken of je een natura- of restitutiepolis hebt. Wat zijn de verschillen?

Naturapolis
Je hebt “recht op zorg”. De zorgverzekeraar sluit contracten af met de zorgaanbieders waaruit je kunt kiezen. Ga je naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met je zorgverzekeraar dan krijg je slechts een deel of in sommige gevallen niets vergoed.
De rekeningen van zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben worden door ons ingediend bij de zorgverzekeraar en aan ons vergoed.

Restitutiepolis
Bij deze polis ben je vrij in het kiezen van een zorgaanbieder zoals een (kinder)fysiotherapeut. Je kunt dus ook naar zorgaanbieders die geen contract hebben met je zorgverzekeraar.
Je betaalt de rekening eerst zelf aan ons, waarna je deze bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Het betaalde bedrag wordt dan door de zorgverzekeraar geheel of grotendeels aan je terugbetaald.

Tot 1 januari kun je je huidige zorgverzekeraar opzeggen en overgaan naar een andere zorgverzekeraar of je naturapolis omzetten in een restitutiepolis.

Binnenkort zullen wij je informeren over de beste zorgpolissen voor 2017 en over het wel of niet tekenen van het contract van CZ (waaronder ook Ohra en Delta Lloyd).

Mocht je vragen hebben dan beantwoorden wij die graag.