Stop de behandelindex en teken de petitie!

De behandelindex, afgelopen weken al veelvuldig in de media geweest en door ons gedeeld op onze Facebookpagina en via Linked In.

Kort gezegd komt het erop neer dat de klant in de aanvullende zorgpolissen een (onbeperkt) aantal sessies vergoed krijgt, terwijl wij worden afgerekend op een behandelgemiddelde dat vaak veel lager ligt dan dit aantal, op een totaal ondoorzichtige manier tot stand komt en niets te maken heeft met kwaliteit van zorg.
Dit betekent dat we niet die hoeveelheid zorg kunnen bieden die je kind nodig heeft en waarop je vanuit de aanvullende polis recht zou hebben. 

Waar we in de praktijk mee te maken hebben zijn bijzondere, op maat vormgegeven begeleidingstrajecten met zulke positieve effecten op het leven van kinderen, pubers en hun ouders die we noodgedwongen zouden moeten stoppen of inperken omdat ze ons behandelgemiddelde te sterk omhoog drijven en we door ons opgelegde, niet-realistische, omzetplafonds schieten.

Wat ons betreft hebben wij als zorgprofessional en jij als ouder met je kind samen de deskundigheid om te bepalen wat er nodig is.

Wij hebben getekend, omdat we onszelf serieus nemen en willen blijven staan voor de kwaliteit van zorg die we leveren.

Als jij wil dat je kind de kinderfysiotherapeutische zorg blijft krijgen die nodig is teken dan de petitie via onderstaande link:

stopdebehandelindex.nl

 

poster-petitie-zv-02-kopie